Joga

 

 

 

Home
Aftree tyd is intree tyd
Akupunktuur
Die gebed van jabes
Die parakletos - die kinderoppasser
Genesing
Herken die valse profete
Homeopatie
Joga
Kerk vol of tronkvoŽls
My persoonlike stilte tyd
My troon posisie
'n Goedkoop evangelie
Neerval in die Gees
Okkulte
Om die bloed te pleit
Om op die hoogtes te offer
Oorwinningslewe
Ou Apostelkerk
Refleksologie
Rook
Sendingwerk is nie gebed nie
Spreek in onverstaanbare tale
Sterk drank!
towery.htm
Verskillende stemme wat met jou praat
Waterwys.htm
Wit teologie

 

 

Brahman

Joga word maklik bemark in 'n Westerse wêreld vol spanning, senuweeprobleme, depressies en ander siekteverskynsels.  Dit word algemeen "verkoop" as 'n onskuldige oefening en ontspanningsmetodiek.

Maharishi Mahesh Yogi was die persoon wat joga in die Weste bekend en aanvaarbaar gemaak het.   Hy het beroemd geword toe die 'Beatles' sy dissipels geword het.  Talle bekende verhoogkunstenaars, toneelspelers, sangers en vooraanstaande persoonlikhede beoefen en verkondig joga.  Joga is ook deel van die New Age-beweging.

WAT IS JOGA?

Die woord Joga beteken letterlik 'juk' en verwys na die vereniging wat Joga bewek met Brahman, die god van die Hindoes. "Joga berus op 'n versameling van metodes (asketisme, meditasie, fisiese- en asemhaal-oefeninge) wat teogepas moet word ten einde ons weg na die god van wie ons afkomstig is terug te vind", lees ons in een van hul populêre handboeke.  Soos 'n vonk deel is van 'n vuur, so is ons deel van die godheid.  Daar het egter verwydering gekom tussen die vonk en die vuur.  Joga as deel van die Hindoegodsdiens, is daarop gemik om dié vonkie weer met die vuur te verenig.  Hierdie punt van volledige vereniging met Brahman word Nirvana genoem en word binne-in die mens bereik ('God realization' of 'God consciousness'). Dan is jy god, 'n mikro-godjie of supermens.  Dan het jy jou ware self ontdek.  Wedergeboorte of bekering is dus nie nodig nie! Soos Tao by die Taoïste, is Brahman by die Hindoes ook nie 'n persoonlike god nie.  Die opperste heer projekteer homsef van die hoogste hemele na die laer gebiede en deurdring alles en hou alles in die lewe.  God is in alles en almal soos dit in die panteïsme veronderstel word.  Dit is waarom vernietiging van lewe karmaskuld kan meebring.  Dit is waarom 'n vegetariese dieet (geen vleis, vis of alkohol) gevolg word.  Dit hang saam met hulle eerbied vir die lewe.  Die mens is volgens hulle siek (nie sondig nie) en blind asof hy in 'n donker woud verdwaal het.  Om alles te kroon ly hy aan ernstige geheueverlies (daarom kan hy niks van sy vorige lewens onthou nie).  Daarby word elke mens bedreig deur vyf vyande waaronder vleeslike lus, toorn, gierigheid en ydelheid of egoïsme (die duiwel bestaan nie).  Deur aan hierdie vyf vyande deel te hê word karmaskuld deur 'n reeks van inkarnasies of lewens afbetaal.  Reïnkarnasie is die geleidelike suiwering en reiniging van my karmaskuld tot by die punt waar ek uit hierdie kammawiel van geboortes in sterftes kan ontvlug.

"Saligheid word bereik deur 'n stelsel van geestelike en liggaamlike oefening waardeur die aspirant soeker verbintenis met god bereik".

Joga het daarom ten doel om deur meditasie, konsentrasie en oefening die innerlike oog (third eye) en oor te ontwikkel en sy opwaartse reis na bevryding te begin. Een van die eerste oefeninge is om die denke te konsentreer op hierdie derde oog wat tussen die twee fisiese oë geleë is.  Dis hier by die posisie van die derde oog waar Shiva (een van die Hindoe drie-eenheid: Brahman, Vishnu en Shiva) geleë is.  Aan die onderend van die rugmurg word die godin Shakti, voorgestel as 'n opgerolde slang.  Die doel van Joga is om hierdie krag van Shakti wakker te maak sodat dit opbeweeg en met Shiva verenig.  Wanneer die eenheid bereik word, is die doel van joga bereik.  So 'n persoon het dan alle krag, psigiese vermoë en sondelose volmaaktheid bereik ('god realisation').  Volgens Joga is die mens dus nie 'n verlore sondaar, 'n verdraaide beeld van God nie maar eerder God self.

Daar is verskuilde skole (rigtings) in joga, maar al hierdie tipes het dieselfde doel, naamlik die eenwording met Brahman. Hatha joga met sy fisiese oefening is die mees bekende onder Westerlinge, maar verskil nie van Raja joga wat meer op die geestelike toegespits is nie.

Hieruit is dit duidelik wat verstaan word onder verlossing.  Verlossing vir die Hindoes is om tot insig te kom met behulp van die meester of guru, dat jyself god is en dat jy en die heelal een en dieselfde is.  Hierdie besef (verlossing) word nie bereik in een leeftyd nie, maar deur 'n reeks inkarnasies.  Hierdie inkarnasies dat jy selfs in die vorm van 'n dier kan terugkeer.  Dit is 'n herhaalde siklus van telkens weer geboorte en dood totdat jy eindelik uit hierdie wiel van reïnkarnasies (Moksa) ontsnap en Nirvana, die Hindoehemeltoestand bereik.  Hierdie Hindoehemel is egter nie 'n plek nie, maar 'n besef of toestand waar iemand nie meer pyn of plesier ervaar nie, want sy persoonlikheid is totaal opgeneem in 'n eenheid met Brahman - soos 'n druppel water wat saamsmelt met die see.

In die proses waarin die vonkie (atman) met die vuur (Brahman) in my verenig moet word, het ek egter hulp van buite af nodig, want ek kan dit nie self regkry nie.  So 'n persoon is die meester en Guru.  Hulle is die 'moderne christusse', die 'saligmakers van die mensdom' word gesê Christus was ook maar net een van die 'meesters' wat deur die eeue gekom het.  Hierdie meesters wat reeds die eenwording met die godheid bereik het, word beskryf as 'edele manne wat nooit foute begaan het nie'. Hulle is lewende beliggamings van die opperwese self.  Hulle het die besondere taak om siele te red uit die maalstroom van die materiële wêrelde en uit die siklus van reïnkarnasie.  'Hy is die water' wat Jesus aan die vrou van Samaria aangebied het.  Hy het toegang tot die allerhoogste hemel.

MEDIESE BEOORDELING VAN JOGA

In 'n artikel wys dr. Schrecker daarop dat baie van die Joga oefeninge gepaard gaan met 'n verwringing van die liggaam (bv. Die 'cock en fish' posisies) was beslis 'n ongesonde en abnormale uitwerking het op die heupe, knieë en gewrigte.  Gevolglik veroorsaak langdurige oefening dat die soepelheid van die gewrigte verlore gaan.

'n Verdere gevolg van die statiese posisies is dat die spiere in so 'n statiese spanning bly (byvoorbeeld behurk of gebukkend), dat die bloedsomloop belemmer word en derhalwe die voorafgaande omstandighede skep vir latere spatare, artritis en rumatiek.

Kritiek word ook gelewer op die asemhalings-oefeninge.  Voor in - en uit asemhaling is daar 'n lang inhoudingspouse.  Dit plaas 'n onnatuurlike spanning op die hart en longe.  Die liggaam kan nie meer suurstof inneem as waaraan hy 'n behoefte het nie of ontslae raak van meer koolsuurgas as wat daar is nie.  "It ensures that, in order to benefit from breathing, you must first of all create a need for it, and this is to be done solely by means of intensive and comprehensive dynamic activities, such as running and swimming, rowing and mountaineering - the very opposite of the static yoga process."

As joga dus wel so voordelig vir die liggaam was, sou Indië met hul groot getalle op sportgebied gepresteer het.  Dit is egter nie waar nie.  Dis een van die lande wat die swakste presteer in sportgebiede soos swem, atletiek en gimnastiek "This fact alone ought to put us on guard, it indicates that yoga, including Hatha yoga, has been designed not so much for the furtherance of man`s health and fitness as for quite a different purpose".

`N BYBELSE BEOORDELING

1. Joga is deel van die Hindoeïsme.  Joga is 'n metode om deel en een te wees met die Hindoegode.  Hindoeïsme is dus die grond of teelaarde waaruit die plantjie joga groei.  Hindoe geleerdes erken self dat dit nie moontlik is om Hatha joga los te maak van sy Hindoe-basis nie.

2. Joga is deel van die Hindoeïsme se saligheidsplan.  Sonder joga is daar geen bevryding uit die karmawiel van reïnkarnasie nie.  Joga is 'n stelsel vir selfverlossing deur 'god' in jou lewe te realiseer.  Dit is 'n filosofie wat op egoïsme gebaseer is.

3. Kenmerkend van joga is die onbybelse passiwiteit van liggaam en gees.  Dit is 'n aantreklike weg, want daar is baie min inspanning in vergelyking met tennis, draf, ens.  Dit geld ook vir die leegmaak van die gedagtes.  "Meditasie is 'n formidabele manier van fokus om die brein in neutraal te sit." (ds. T. Jordaan, beoefenaar van Joga; Huisgenoot 12/04/2001).  Ds. Jordaan verstaan nie dat hierdie onvoorwaarlike openheid van die gees `n oop deur vir demone is nie.  Bob Larson sê die volgende: "Yoga is opening the door to Satanic influence.  Each pose is turning the body, glands and psychic nervous system, and a dangerous access to spiritual forces of darkness is provided".

4. Joga word misleidend geadverteer as:

    4.1. Dit is geen godsdiens nie, almal is welkom.

    4.2. Weinig inspanning is nodig.  Oefeninge soos die 'dead pose' is aantrekliker as inspannende oefening.

    4.3. Geen askese is nodig nie.

5. Met die joga-oefeninge begin 'n geleidelike proses van inskakeling in Hindoeïsme. Popsterre, filmsterre en talle bekende vermaaklikheidskunstenaars het aanvanklik met die oefenige begin en geëindig as praktiserende Hindoes.  Kennis van die oefening gaan dikwels gepaard met aanbiedings oor die feit van die geen godsdiens.  Die twee kan nie geskei word nie.  Heel subtiel word die gesag van ander godsdienste oorgedra, byvoorbeeld in 'n bekende 'Do it yourself' reeks: "Let us remember the saying of Buddha" en dan volg die aanhaling.  Dit kom juis voor by iemand wat aanspraak daarop maak dat joga geen godsdiens is nie.

6. Tyd vir gebed en Bybelstudie word nou vervang met 'early morning meditation.......to purify your mind'.  Een uur elke oggend word aanbeveel.  Daar is byvoorbeeld die sogenaamde Sat Nam (God is waarheid).  Met elke inaseming word aan Sat gedink en uitaseming aan Nam.

7. Die idee agter joga is nie soos die Westerling dink nie, naamlik dat dit gesondheid bevorder nie.  Die doel is ook nie om 'n selfopofferende lewe te lei nie.

Indeendeel, passiwiteit word in die hand gewerk.

8. Die idee agter joga is om bewondering, waardering en dankbaarheid vir joga as sodanig te bevorder - en bietjie later vir die Hindoefilosofie.

9. Joga speel die rol wat gebed vir die Christen het.  Soos wat gebed die doel het om gemeenskap met God te bewerk, so moet joga kontak met Brahman bewerk.  Die Oosterste idee van gebed verskil geheel en al van die Westerse idee. Gebed is vir die Westerling soos 'n gesprek met 'n vriend.  Omdat die Oosterling nie 'n persoonlike god het met wie hy kan praat en wat hy kan liefhê nie, is gebed vir hom iets anders.  Dit is nie `n gesprek nie, maar bestaan uit mantras (klank simbole ) wat herhaal en herhaal word gedurende meditasie byvoorbeeld "Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama Hare Rama, Hara, Hara, Hara", of net "om" wat herhaal word.

M.B. Shlink verklaar mantras soos volg: "The Hindus believe that through the continual repetition of such formulae they can identify themselves with the powers the formulae represent. Thus man no longer approaches his Maker in humility, instead by means of mantras, he attempts to realise his hidden identity with God - or rather with a heathen deity".

Die Hindoegebed is verder ook passiewe liggaamsposisies (asanas waarvan daar 32 is) wat ingeneem word soos byvoorbeeld die lotus, kat, koei, ploeg, vis of kameelry posisie.  Joga-oefening is deel van die Hindoe se wyse van gebed en hierdie gebed het reeds begin met die liggaamsposisie wat ingeneem word.  Hierdie posisie het ten doel om die Kundalini mag (opgekrulde slang) aan die onderpunt van die ruggraat wakker te maak.  Elke liggaamsposisie bewerk kontak met sekere Hindoe gees en stel jou oop vir bose geeste wat die posisies herken as `n uitnodiging om in te kom.  Daarom word daar ook van 'Body Language' gepraat.  Geen deel van joga kan dus losgemaak word van die godsdiensfilosofie daaragter nie.  Wie begin met die oefening, het begin om met die Hindoegode kontak te maak.  Deur die liggaamsposisie word kontak gemaak met die bose geeste betrokke by Hindoeïsme.  Joga op watter onskuldige stadium ook al, is dus afgodery en 'n persoon wat dit beoefen, staan onder die oordeel van God.

Dit is dus 'n groot misleiding om te wil glo dat 'n Christen kan deelneem aan die oefeninge en terselfdetyd onbetrokke kan bly by die godsdiensfilosofie van die HindoeÔsme.  Wie dus dié oefeninge doen, beoefen die Hidoegebed.

Predikante wat Joga beoefen en aanbeveel, is besig met sinkretisme.

10. Daar kan ook geen sprake wees van Christelike joga nie - al probeer sommige dit verchristelik deur met gebed te open, of in plaas van Hindoemantras (klank simbole) te herhaal, aan Jesus te dink.   Daar kan nie sprake wees dat Joga jou kan help om nader aan god te leef nie. "Meditasie is nie 'n Godsdiens nie, maar 'n verstandelike tegniek.......dit het my gehelp om nader aan God te leef en my christelike waardes te leef....." (aldus die skryfster Marthie Momberg in die Huisgenoot,12/04/2001) "Tydens meditasie is daar 'n belewenis van die teenwoordigheid van God" sê dr. W. Nicol in dieselfde Huisgenoot.  Dit is hartseer dat geestelike leiers so mislei is en baie saam met hulle in die misleiding neem.

11. Van tyd tot tyd verskyn daar nuus in die koerante wat die bonatuurlike mag openbaar van persone wat betrokke is by joga . 'n 'Yogi' word aan 'n kruis gespyker en oorleef.  'n Ander een loop oor vuurwarm kole met 'n hittegraad van 1000°C en kom niks oor nie  'n Ander Yogi bring sy hart vir agt sekondes tot stilstand.  Nog een sit met slegs 'n 'lendedoek' aan vir ure in die sneeu en dit met die grootste gemak.  Joga word aangebied as 'n oplossing vir die rookgewoontes, genesing vir spatare, rygpyn, gewrigs en enkelprobleme, vir gryshare of hare wat uitval, vir onder andere senuwee- of spanningsprobleme of verslawingsprobleme.  Joga word as 'n genesings-en gesondheidskuur bemark.  Aansprake word gemaak dat die beoefening van Joga misdaad in 160 Amerikaanse stede laat afneem het.  Gevangenes in `n Kaliforniese tronk wat geleer het om te mediteer, was na hul vrylating glo 30-40% minder geneig om weer in misdaad te verval.  Mediteerders in die township Alexandra se prestasies en gedrag het verbeter.  Joga is glo ook 'n terapie vir spanning.  Terry Nel, 'n Joga instrukteur van Stellenbosch gee haar ervaring : "Ek voel gereeld die engele om my as ek mediteer, ek weet hulle is daar, want ek kan hul energie aanvoel." (Huisgenoot; 12/04/2001).  Is hierdie en baie aansprake dalk 'n aanduiding dat daar dalk iets goed in Joga is?  Is dit nie dalk 'n neutrale mag nie?  Daar is geen neutrale mag nie Ė 'n bose gees, nie Heilige Gees stel hulle daartoe in staat.  Watter gees is betrokke?  Die gees betrokke, is 'n bose gees.  In Indië word 'n Jogi beskou as iemand wat okkultiese mag besit soos bv. 'n toordokter - sê Mercia Eliade, 'n kenner van Hidoeïsme.

12. Die Bybel leer dat Jesus die enigste Weg, die Waarheid en die Lewe is, dat niemand by God kan uitkom, sonder Jesus nie. (Joh. 14:6).  Wie met ander afgode peuter, heul met bose geeste. "Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie". (1Kor. 10:20 21).  "Die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak". (1 Joh 3:8).

`n Christen moet kies tussen Christus en die afgode.  Hy kan nie albei volg nie.  Die oordeel van God het juis oor Israel gekom toe die volk God en die afgodery probeer versoen het.  Daar is dus geen sprake van `n christelike joga nie.  Wie Joga beoefen het afvallig van die lewende God geword.

13. Die rede vir die Joga-oefening is die Hindoegeloof, dat die geestelike liggaam deur die vleeslike liggaam gevange gehou word.  Joga-oefening word gedoen om die bene en spiere so soepel te maak dat die geestelike liggaam bevry kan word om een te word met die Hindoe-godheid.  Die Bybel ken nie so iets nie, maar leer wel dat daar 'n stryd is tussen die vlees en die gees.  Die Bybel praat wel van 'n verheerlikte liggaam maar dit sal eers na die dood ontvang word (1 Kor. 15:35).  As gevolg van hierdie siening van 'n geestelike liggaam beoefen talle Jogi's astrale projeksie, T.M. (Transendentale Meditasie) en E.S.P (Ekstra Sensoriese Persepsie).  Na bewering is meer as 50,000 Suid-Afrikaaners opgelei in een of ander vorm van meditasie (Huisgenoot,14/04/2001).

14. Selfs wat die asemhaaloefeninge betref, is daar 'n groot gevaar.  Al word dit gesê dat die asemhaaloefeninge ten doel het om die longe skoon te maak, is die saak veel gevaarliker.  Die asemhaaloefeninge het ten doel die manipulering van die wêreldgees, prana (life force).  Hierdie prana is net `n ander naam vir die kosmiese gees wat by akupunktuur en karate, ki of chi genoem word.  Hierdie prana is die duiwel se namaaksel van die Heilige Gees.  Prana is ook die okkulte krag om genesing te bewerk by die sogenaamde 'Genesende Joga'.

15. Gesondheidswinkels, waar sogenaamde gesondheidsvoedsel verkoop word, is gewoonlik 'Oosterse ambassades' wat belangstelling in Joga, vegetariese diëte en ander Oosterse idees bevorder.  Hierdie winkels is dikwels die instrument wat belangstelling en betrokkenheid by Joga bewerk deur o.a. gratis literatuur te verskaf.  

SLOT

Bob Larson waarsku dringend: "Under no circumstances should a Christian engage in any form of Yoga, no matter how harmless the exercise postures may seem". Joga se beloftes van gesondheid, vrede en ewige lewe is 'n leuen van die duiwel.  Christene kan egter gerus meer doen om hul liggaam gesond te hou - dit is 'n Bybelse voorskrif.  Om die Woord te bedink, is iets anders.  Meditasie as 'n oopstel en leegmaak van die gedagtes is deel van Joga.  Meditasie oor die Woord van God is ook 'n baie verwaarloosde saak.  Wie egter van Joga gebruik maak, gebruik 'n voorskrif van die duiwel en stuur af op sy eie geestelike dood.

VOORBEELD

'n Jong vrou in 'n sekere gemeente woon gereeld Joga-klasse by.  Sy is dikwels gewaarsku, maar het my altyd verseker dat sy niks verkeerd daarin sien nie, want die klasse doen haar goed en hulle is nie betrokke by die filosofie van Joga nie.  Geen verduidelikings kon haar oortuig nie.  'n Paar maande later word sy onverklaarbaar siek.  Die dokters kon nie uitvind wat haar makeer nie.  In sy radeloosheid laat haar man my kom na die hospitaal.  Hierdie keer is sy meer oop vir die moontlikheid dat Joga-oefeninge dalk 'n oop deur kon wees vir demoniese probleme.  In 'n gebed wat sy agter my aan gebid, bely en breek sy met die Joga.  Onder die gebed ervaar sy warm gloede en angs.  Die volgende dag is hierdie vrou ontslaan, heeltemal gesond.

 

D.B.Dick